Raspisan konkurs za upis studenata

438

Raspisan je konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2020/2020. godini na javnim visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj.

Univerzitet u Banjaluci na prvi ciklus planira da upiše 2.490 studenta. Od navedenog broja, na budžet se može upisati 961 studenat, dok se na sufinansiranje upisuje 1.236 studenata. Planirano je upis 91 studenta na samofinansiranje, 114 stranih studenata, kao i 88 vanrednih.

Na drugom ciklusu, planiran je upis 935 studenata. Na budžetu ima mjesta za 237, u kategoriji sufinansiranje 451, dok bi 28 studenata trebalo da samofinansira svoju školarinu na drugom ciklusu studija. Planirano je upis 127 vanrednih studenta, a ima mjesta i za 92 strana studenta.

Kada je riječ o trećem ciklusu, planiran je upis 151 kandidata. Njih 136 će samofinansirati svoje studije, dok 15 kandidata može biti upisano kao strani studenti.

 

Akademija umjetnosti (110), Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet (146), Ekonomski fakultet (164), Elektrotehnički fakultet (196), Mašinski fakultet (140), Medicinski fakultet (375), Poljoprivredni fakultet (100), Pravni fakultet (160), Prirodno-matematički fakultet (230), Rudarski fakultet (30), Tehnološki fakultet (120), Fakultet bezbjednosnih nauka (100), Fakultet političkih nauka (140), Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta (64), Filozofski fakultet (195), Filološki fakultet (167), Šumarski fakultet (53).

Drugi ciklus

Akademija umjetnosti (57), Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet (51), Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet i Mašinski fakultet – kombinovani studijiski program Energetska efikasnost u zgradarstvu (17), Ekonomski fakultet (66), Elektrotehnički fakultet (75), Mašinski fakultet (34), Medicinski fakultet (20), Poljoprivredni fakultet (72), Pravni fakultet (45), Prirodno-matematički fakultet (60), Rudarski fakultet (10), Tehnološki fakultet (20), Fakultet bezbjednosnih nauka (25), Fakultet političkih nauka (80), Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta (24), Filozofski fakultet (115), Filološki fakultet (105), Šumarski fakultet (39), Poljoprivredni fakultet i Prirodno-matematički fakultet – kombinovani studijski program Očuvanje i upotreba genetičkih resursa (20).

Treći ciklus studija

Ekonomski fakultet (15), Elektrotehnički fakultet (10), Medicinski fakultet (35), Poljoprivredni fakultet (10), Pravni fakultet (10), Prirodno-matematički fakultet (5), Fakultet političkih nauka (20), Filozofski fakultet (10), Filološki fakultet (15), Mašinski fakultet, Elektrotehnički fakultet,Tehnološki fakultet i AGGF – studijski program Obnovljivi izvori energije i ekološko inženjerstvo (15), Šumarski fakultet (6).

Prijave kandidata, polaganje prijemnih

Prijavljivanje kandidata za upisu na prvu godinu prvog ciklusa studija na svim organizacionim jedinicima Univerziteta u Banjaluci počinje 22. juna, a završava se 26. juna. Prijem dokumenata se vrši svaki radni dan.

Polaganje prijemnog ispita biće obavljeno 1. i 2. jula u 9.00 časova. Prijemni ispit na Medicinskom fakultetu počinje u 14.00 časova.

Objavljivanje rezultata konkursa je 6. jula do 14.00 časova. Upis primljenih kandidata počinje 8. jula, a završava se 17. jula.

Na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjaluci polaganje prijemnog ispita traje od 1. do 6. jula od 9.00 časova. Objavljivanje rezultata konkursa je 6. jula do 16.00 časova, a konačne rang-liste do 8. jula. Upis primljenih kandidata počinje 9. jula, a završava 17. jula.

Na Fakultetu bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banjaluci polaganje prijemnog ispita biće održano 1. i 2. jula u 7.00 časova.

Drugi upisni rok organizovaće fakulteti/Akademija umjetnosti koji  u prvom roku ne upišu planirani broj studenata.

Prijavljivanje kandidata za drugi upisni rok počinje 31. avgusta, a završava 4. septembra.

Polaganje prijemnog ispita je 7. i 8. septembra u 9.00 časova na svim organizacionim jedinicama. Objavljivanje rezultata konkursa je do 9. septembra do 14.00 časova.

Upis primljenih kandidata počinje 14. septembra i traje do 18. septembra.

Na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjaluci polaganje prijemnog ispita traje od 7. do 11. septembra, sa početkom u 9.00 časova. Objavljivanje rezultata konkursa je 11. septembra do 16.00 časova, a konačne rang-liste do 14. septembra. Upis primljenih kandidata počinje 15. septembra, a završava 18. septembra.

Na Fakultetu bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banjaluci polaganje prijemnog ispita biće održano 7. i 8. septembra u 7.00 časova.

Konkursni rokovi – drugi i treći ciklus studija

Konkurs za upis studenata na drugi i treći ciklus studija otvoren je od 22. juna do 3. novembra, do kada će kandidati moći predati svoje prijave.

Informacije o rangiranju prijavljenih kandidata, konačnoj rang-listi i rokovima za upis biće dostupne najkasnije do 6. novembra na internetskim stranicama fakulteta/Akademije umjetnosti.

Ljekarsko uvjerenje

Kandidati koji konkurišu za prijem na Fakultet bezbjednosnih nauka i Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, ljekarsko uvjerenje dostavljaju prilikom prijave na konkurs, a ostali kandidati prilikom upisa.

Ljekarska uvjerenja se izdaju u Medicinskom specijalističkom centru Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci, ul. Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, Banjaluka (IV paviljon Studenstkog centra u Studentskom gradu, Kampus Univerziteta u Banjaluci), broj telefona: 051/301-324. Kandidati koji se prijavljuju za Rudarski fakultet, ljekarsko uvjerenje mogu izvaditi u mjestu prebivališta.

Konkurs je objavljen u dnevnim novinama Glas Srpske i EuroBlic, kao i na internet stranicima visokoškolskih ustanova.

PODIJELI

Ostavi komentar

Unesite vaš komentar!
Unesite ime!