Јoš nije objavljen propis o zabrani uvoza voća tretiranog hlorpirifosom

1527
U Službenom listu EU do danas nije objavljen propis koji bi eventualno obuhvatio mjere zabrane uvoza voća tretiranog insekticidom hlorpirifosom, kako su prenijeli pojedini mediji, naveli su iz Agencije za bezbjednost hrane BiH.

Direktor ove agencije Džemil Hajrić rekao je Srni da su, prema službenim informacijama koje je juče objavila Evropska komisija, države članice podržale prijedlog da se maksimalan nivo ostataka hlorpirifosa, kao i hlorpirifos-metila u hrani i hrani za životinje snizi na najniži nivo koji se može mjeriti u analitičkim laboratorijama.

– Prema navodima Evropske komisije, novi maksimalan nivo ostataka hlorpirifosa trebao bi se primjenjivati za hranu proizvedenu u EU, kao i za hranu iz uvoza od oktobra – istakao je Hajrić.

On je dodao da je 31. januara ove godine istekao rok važenja odobrenja za aktivnu supstancu hlorpirifos koja se koristi u sredstvima za zaštitu bilja na području EU.

Prema njegovim riječima, u skladu sa odredbama odluke Komisije EU od 10. januara o neproduženju odobrenja aktivne supstance hlorpirifos, države članice oduzimaju odobrenja za sredstva za zaštitu bilja koja sadržavaju ovu materiju do 16. februara, a odgađanje koje članice odobre mora isteći do 16. aprila.

On napominje da je u BiH u skladu sa zakonom o registraciji fitofarmaceutskih sredstava Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja nadležna da vodi jedinstvenu evidenciju ovih srestava za BiH.

Hajrić je dodao da službene kontrole zdravstvene ispravnosti voća pri uvozu u BiH koje uključuju i ostatke pesticida, u skladu sa važećim propisima, sprovode Federalna uprava za inspekcijske poslove, Uprava za inspekcijske poslove Republike Srpske i Inspektorat Brčko distrikta.

– U okviru Programa kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog porijekla u BiH za 2019. godinu aktivna materija hlorpirifos nije pronađena u koncentracijama koje omogućuju kvantifikaciju ni u jednom od 195 analiziranih uzoraka – naveo je Hajrić.

On je istakao da je Programom rada Agencije za bezbjednost hrane BiH za ovu godinu planirano sprovođenje kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog porijekla.

PODIJELI

Ostavi komentar

Unesite vaš komentar!
Unesite ime!