Plan Vlade RS za ovu godinu: Nova organizacija Inspektorata RS

504

Vlada Republike Srpske planira da u ovoj godini uspostavi novu organizacionu strukturu Inspektorata Republike Srpske i da unaprijedi inspekcijski sistem Republike Srpske, kroz sinhronizovani inspekcijski sistem na svim nivoima vlasti u Republici Srpskoj, čime bi bila provedena reforma ove institucije.

Navedeno je to u Programu ekonomskih reformi RS za period 2020-2022. godine, gdje se dodaje da su u toku 2019. godine sprovedene aktivnosti dodatne analize stanja i izvođenje preporuka, izrada i usvajanje akcionog plana za reformu inspekcija u Republici Srpskoj. Pored toga, Vlada Republike Srpske uputila je Nacrt zakona o inspekcijama Narodnoj skupštini RS na razmatranje, koji je potom i usvojen na sjednici 26. septembra 2019. godine. Drugom fazom ove reforme predviđeno je reformisanje Inspektorata Republike Srpske i inspekcija sa svih nivoa vlasti u Republici Srpskoj.

“Cilj je uređenje stanja u oblasti inspekcija i prevazilaženje nedostataka utvrđenih prilikom analize stanja, kao i na osnovu dostavljenih primjedaba, prijedloga i sugestija sindikata, poslodavaca i lokalnih zajednica”, navode iz Vlade RS.

Prema njihovim riječima, efikasan i ekonomičan, profesionalan, odgovoran i transparentan rad inspekcijskih organa doprinosi smanjenju sive ekonomije i unapređenju svih sfera života.

“Očekivani uticaj se ogleda u efikasnijem radu inspekcijskih organa, a to će doprinijeti smanjenju sive ekonomije i prelasku iz neformalne u formalnu zaposlenost. Pored toga, smanjiće se opterećenost privrednih subjekata inspekcijskim kontrolama, što će omogućiti efikasniji rad kontrolisanih subjekata”, navedeno je u Programu ekonomskih reformi RS za period do 2022. godine.

Kao ključne prepreke za rast i konkurentnost u oblasti poslovnog okruženja i smanjenja neformalne ekonomije u oblasti inspekcija iz Vlade RS navode da je prepoznato preklapanje inspekcijskih kontrola kod subjekata nadzora od strane dva nivoa inspekcija, nepostojanje koordinacije, odnosno komunikacije između republičkog i lokalnog nivoa inspekcija, te izricanje više represivnih mjera u odnosu na preventivne mjere. Sa namjerom da se izbjegne dupliranje, odnosno preklapanje inspekcijskih kontrola, predloženo je usklađivanje planova rada republičkih inspektora i inspektora koji poslove inspekcijskog nadzora obavljaju na nivou jedinica lokalne samouprave, radi unapređenja koordinacije rada inspekcija i djelotvornosti inspekcijskog nadzora i praćenje njihove realizacije.

(banjaluka.net)

PODIJELI

Ostavi komentar

Unesite vaš komentar!
Unesite ime!