STUPILE NA SNAGU IZMJENE I DOPUNE POREZA NA DOHODAK

399

Poreska uprava Republike Srpske saopštila je da je stupio na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak prema kojem se porez na dohodak ne plaća na iznos uplaćenog penzijskog doprinosa za dobrovoljno penzijsko osiguranje do 1.200 KM godišnje, u skladu sa zakonom kojim se uređuju dobrovoljni penzijski fondovi i penzijski planovi u Srpskoj.
Tim zakonskim izmjenama je ukinuto pravo na umanjenje poreske osnovice poreza na dohodak obveznicima koji imaju dobrovoljno penzijsko osiguranje, saopšteno je iz Poreske uprave Srpske.

Iz tog razloga, Poreska uprava je i pozvala poreske obveznike koji su imali pravo na umanjenjenje poreske osnovice poreza na dohodak po tom osnovu, da Poreskoj upravi Srpske do kraja ove godine podnesu izmijenjeni zahtjev za izdavanje poreske kartice – obrazac 1001 za narednu godinu.

Ukoliko poreski obveznici do 31. decembra ne podnesu izmijenjene zahtjeve za izdavanje poreske kartice – obrazac 1001 za 2020. godinu, Poreska uprava će po službenoj dužnosti izvršiti izmjenu podataka u poreskoj kartici, navodi se u saopštenju.

Poreska uprava podsjeća poreske obveznike kojima je izdata poreska kartica, a kod kojih je došlo do promjene obima prava na umanjenje poreske osnovice poreza na dohodak u odnosu na ovu godinu zbog promjena u visini kamate na stambeni kredit i/ili broju izdržavanih članova, te promjena u visini premije životnog osiguranja, da mogu najkasnije do 31. decembra podnijeti zahtjev za izdavanje poreske kartice – obrazac 1001 za 2020. godinu.

Zahtjev se, u zavisnosti od osnova za ostvarivanje prava na umanjenje poreske osnovice, popunjava na osnovu otplatnog plana stambenog kredita za narednu godinu, za kupovinu ili izgradnju jedne i jedine nekretnine, zatim na osnovu dokumentacije o izdržavanim članovima, polise o životnom osiguranju od društva za osiguranje koje posjeduje dozvolu Agencije za osiguranje Republike Srpske, te dokumenta iz kojeg je vidljiv iznos premije životnog osiguranja koji će se plaćati u narednoj godini.

Da bi poreski obveznici ostvarili pravo na umanjenje poreske osnovice na mjesečnom nivou, potrebno je da poresku karticu koju je izdala Poreska uprava Srpske predaju isplatiocu oporezivog dohotka

PODIJELI

Ostavi komentar

Unesite vaš komentar!
Unesite ime!