Inspektorat zabranio rad Fudbalskog saveza RS

545

Republička uprava za inspekcijske poslove danas je Fudbalskom savezu Republike Srpske uručila rješenje po kojem se Fudbalskom savezu Republike Srpske zabranjuje dalje obavljanje djelatnosti, dok se ne održi sjednica Skupštine.

Inspektorat RS nam je poslao i objašnjenje koje vam prenosimo u cjelosti:

“Na osnovu pisane predstavke za inspekcijsku kontrolu u Fudbalskom savezu Republike Srpske (FSRS), republički prosvjetni inspektor je 19.09.2019. godine izvršio vanrednu kontrolu.

Prema predočenoj dokumentaciji, 43 delegata Skupštine FSRS tražili su sazivanje vanredne Skupštine uz priloženi Dnevni red uz kratko obrazloženje. Zahtjev za sazivanje vanredne Skupštine Saveza od 29.08.2019.godine, dostavljen je Generalnom sekretaru. Uz dokument Zahtjeva priloženi su potpisi 43 delegata  Skupštine Saveza na kojem je naznačen datum 10.08.2019. godine i koji je naznačen kao zahtjev za sazivanje vanredne Skupštine.

Statutom FSRS propisano je da se pravovaljano sazvana Skupština mora održati u roku od mjesec dana, kao i da njen dnevni red Generalni sekretar FSRS mora dostaviti u pismenom obliku FSRS i članovima Skupštine.

U toku inspekcijske kontrole utvrđeno je da je Generalni sekretar FSRS donio Odgovor broj: 673/19 od 09.09.2019. godine na Zahtjev za sazivanje vanredne Skupštine FSRS, u kojem navodi da je Zahtjev zbog formalnih nedostataka suprotan odredbama Statuta, te je data uputa da se svaki delegat Skupštine izjasni pojedinačno, u smislu novog Zahtjeva za sazivanje vanredne Skupštine FSRS i predloženog Dnevnog reda vanredne Skupštine, odnosno obrazloženja razloga za sazivanje Skupštine, kao i da isti bude u cjelosti jasno potpisan sa osnovnim podacima podnosioca.

Statut FSRS propisuje nadležnosti Generalnog sekretara. U propisanim ovlaštenjima Generalnog sekretara nije navedeno da on odlučuje o održavanju Skupštine zakazane od strane delegata, niti da je nadležan za sačinjavanje gore navedenog Odgovora.

Inspektoru nije predočen dokaz da su delegati odustali od Zahtjeva za sazivanje vanredne Skupštine, na osnovu čega je utvrđeno da je Zahtjev za sazivanje vanredne Skupštine podnio broj kandidata propisanih Statutom, odnosno, više od 1/3.

Daljim uvidom u predočenu dokumentaciju utvrđeno je da je 6 članova Izvršnog odbora podnijelo dana 11.09.2019. godine zahtjev za zakazivanje sjednice Izvršnog odbora. Predsjednik FSRS je dana 12.09.2019. godine donio Odgovor broj: 689/19 kojim se ne uvažava zahtjev članova Izvršnog odbora čime je prekršen Statut FSRS kojom je definisano da je na pismeni zahtjev najmanje 6 članova Izvršnog odbora, Predsjednik dužan sazvati sjednicu Izvršnog odbora, koja se mora održati u roku od 7 dana.

U toku inspekcijske kontrole predočen  je i novi Zahtjev 6 članova Izvršnog odbora kojim se zahtijeva održavanje sjednice Izvršnog odbora, koji je zaprimljen dana 16.09.2019. godine.

S obzirom na utvrđeno, postupajući inspektor je naložio FSRS da zakaže i održi sjednice Izvršnog odbora u roku koji je propisan Statutom FSRS, odnosno 7 dana od podnošenja Zahtjeva od strane članova Izvršnog odbora FSRS i da zakaže i održi vanredu Skupštinu FSRS u roku koji je  propisan Statutom FSRS, odnosno mjesec  dana od podnošenja pravovaljanog Zahtjeva od strane delegata.

FSRS je na Rješenje inspektora uložio žalbu Ministarstvu porodice, omladine i sporta Republike Srpske, koje je u drugostepenom postupku odbilo žalbu FSRS kao neosnovanu, čime je rješenje prosvjetnog inspektora potvrđeno.

Kontrolom izvršenje rješenje utvrđeno je da FSRS nije postupio po naloženim mjerama te su pravnom licu i odgovornom licu u pravnom licu izrečene kazne propisane Zakonom o inspekcijama. S obzirom da FSRS ni nakon toga nije izvršio naloženo, inspektor je pristupio mjeri prinudnog izvršenja rješenja izricanjem novčane kazne odgovornom licu u dva navrata.

Dana 30.09.2019. godine ovaj organ izvršio je novu kontrolu u FSRS a po osnovu prijave zbog sukob interesa, koji se odnosi na odlučivanje po zahtjevima delegata za sazivanje vanredne Skupštine FSRS, jer je kako se navodi predsjednik FSRS u sukobu interesa zbog čega se traži njegovo isključivanje.

U postupku provođenja inspekcijskog nadzora uvidom u dokumentaciju Saveza  utvrđeno je da Statut Saveza definiše tijela Saveza i to: Skupština (zakonodavno tijelo), Izvršni odbor (izvršno tijelo), Predsjednik (predstavničko tijelo), Pravna tijela (pravosudno tijelo), Generalni sekretar (administrativno tijelo).

Daljim uvidom u Statut FSRS utvrđeno je da je propisano sljedeće: da član takvih statutarnih tijela FSRS ne može učestvovati u donošenju odluka po bilo kojem pitanju u kojem postoji ili može nastati sukob interesa. Daljim uvidom u Statut utvrđeno je da je propisano da u slučaju spriječenosti predsjednika, mijenja ga prvi podpredsjednik, a u slučaju njegove spriječenosti mijenja ga drugi podpredsjednik FSRS.

S obzirom da je po unutrašnjim aktima i Statutu FSRS definisano kada je neko tijelo u sukobu interesa, prosvjetni inspektor je rješenjem naložio FSRS da postupi u skladu sa Statutom u predmetu odlučivanja i zakazivanja sjednica Izvršnog odbora i Skupštine FSRS.

FSRS je opet na Rješenje inspektora uložio žalbu Ministarstvu porodice, omladine i sporta Republike Srpske, koje je u drugostepenom postupku i ovaj put odbilo žalbu FSRS kao neosnovanu, čime je rješenje prosvjetnog inspektora potvrđeno.

Imajući u vidu da je u oba postupka drugostepeni organ odbio žalbe FSRS kao neosnovane, da su rješenja inspektora o otklanjanju nepravilnosti postala izvršna, da je pravno lice kažnjeno zbog neizvršenja naloženih mjera, kao i odgovorno lice u tri navrata, uključujući i mjeru prinudnog izvršenja, dalji postupak u skladu sa zakonom podrazumijeva zabranu obavljanja djelatnosti.

S obzirom da izvršenik nema namjeru da postupi po zakonu i izvrši svoje obaveze iz Rješenja i pored odbijenih žalbi od strane Ministarstva, izrečene novčane kazne, ostavljenog dodatnog roka za izvršenje mjera i datog upozorenja na sve posljedice nepoštovanja zakona, sljedeća mjera predviđena zakonom je zabrana obavljanja djelatnosti. U cilju provođenja zakona inspektor je izrekao mjeru zabrane obavljanja djelatnosti Fudbalskom savezu Republike Srpske, jer je izvršenik u cijelom prethodnom postupku odbijao da postupi po zakonu.

Zabrana traje dok izvršenik ne postupi po Rješenju, kojim mu je naloženo da  zakaže i održi sjednice Izvršnog odbora u roku koji je propisan Statutom FSRS, odnosno 7 dana od podnošenja Zahtjeva od strane članova Izvršnog odbora FSRS, koji je podnešen još 11.09.2019.godine, i da zakaže i održi vanredu Skupštinu FSRS u roku koji je propisan Statutom FSRS, odnosno mjesec  dana od podnošenja pravovaljanog Zahtjeva od strane delegata.”

(nezavisne)

PODIJELI

Ostavi komentar

Unesite vaš komentar!
Unesite ime!