Prve elektronske zdravstvene knjižice biće besplatne

1089

U Republici Srpskoj bi do kraja iduće godine u potpunosti trebalo da zažive elektronske zdravstvene knjižice, a osiguranici ih pri prvom izdavanju neće plaćati, već će taj trošak snositi Fond zdravstvenog osiguranja (FZO) RS.

Njihov rok važenja biće pet godina od dana izrade, a troškove redovne zamjene, kao i izrade nove ako je, na primjer, oštetite, izgubite ili vam bude ukradena, snosićete sami, s tim što će cijenu i način plaćanja odrediti FZO RS.

Osiguranik će biti dužan da podnese zahtjev za izdavanje nove elektronske knjižice najkasnije 30 kalendarskih dana prije isteka važeće kartice.

Kako je potvrđeno “Nezavisnim”, ove kartice će na sebi sadržavati čip s upisanim podacima za dokazivanje identiteta i pristup elektronskom zdravstvenom kartonu osiguranika.

Elektronska knjižica biće izrađena od plastike, a imaće dimenzije kao lična karta. Na prednjoj strani sadržavaće broj kartice i datum do kojeg važi, kao i ime i prezime, datum rođenja i identifikacioni broj osiguranika. Na zadnjoj strani kartice biće amblem Republike Srpske.

Zahtjev za izdavanje ili zamjenu elektronske zdravstvene knjižice će, na propisanom obrascu, osiguranik podnositi u nadležnoj organizacionoj jedinici FZO RS lično, ili posredstvom zakonskog zastupnika. Fond je potom zadužen za nabavku, odnosno izradu kartice.

“U slučaju promjene ličnih podataka, osigurano lice dužno je da u roku od 15 dana promjenu prijavi nadležnoj organizacionoj jedinici FZO RS i da podnese zahtjev za izdavanje nove elektronske zdravstvene kartice”, navedeno je u Pravilniku o izmjeni i dopunama Pravilnika o utvrđivanju svojstva osiguranog lica, matičnoj evidenciji i zdravstvenoj knjižici, a koji je nedavno donio UO FZO RS.

Ako dođe do krađe, gubitka ili oštećenja knjižice, osiguranik je dužan da to prijavi FZO RS, te će kartica biti poništena. Ukoliko osiguranik ne prijavi krađu ili gubitak kartice, snosiće troškove ako dođe do njene zloupotrebe.

Inače, projekat Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS), koji podrazumijeva potpunu digitalizaciju zdravstvenog sistema, uz elektronske knjižice, obuhvata i uputnice, recepte i kartone.

“Do kraja 2020. godine u RS trebalo bi da se počne s upotrebom elektronskih zdravstvenih knjižica, recepata, kartona i uputnica, kako je i predviđeno okvirnim sporazumom koji je FZO RS krajem jula 2018. godine potpisao sa konzorcijumom MMSCODE d.o.o. Banjaluka, ‘Lanaco’ d.o.o. Banjaluka i ‘Ericsson Nikola Tesla’ d.d. Zagreb”, kažu za “Nezavisne” iz FZO RS.

Prednosti IZIS-a su, uvjeravaju iz FZO RS, brojne.Uvođenjem elektronske zdravstvene kartice smanjiće se gužve u administraciji ukidanjem ovjere zdravstvenih knjižica. Osiguranici neće morati odlaziti u Fond radi ovjera knjižica, tako da će uštedjeti vrijeme, ali i novac za gorivo, parking i slično.

Pritom, sve zdravstvene ustanove će imati uvid u medicinske podatke pacijenta, poput rezultata dijagnostičkih postupaka – svih snimaka koje su jednom pacijentu rađeni (MR, CT i dr.), terapijskih procedura koje su pružene i slično, što će spriječiti dupliranje dijagnostike i drugih usluga i samim tim smanjiti troškove i nepotrebna maltretiranja pacijenata.

“Obezbijediće se u realnom vremenu potpun i tačan uvid u izvršene medicinske usluge, izdate recepte, lijekove te uputnice na svim nivoima. Dakle, jednom urađena usluga na npr. primarnom nivou automatski će biti vidljiva i u ustanovama sekundarnog i tercijarnog nivoa, te kada se pacijent uputi na dalje liječenje neće biti potrebe da se ponovo rade u bolnici iste usluge”, kažu iz FZO RS.

Očekuje se da će biti smanjeno i čekanje na dijagnostičke i terapijske procedure, kao i smanjenje broja hospitalizacija i smanjenje troškova u bolničkom sektoru.

(nezavisne)

PODIJELI

Ostavi komentar

Unesite vaš komentar!
Unesite ime!