Vlada RS proširuje prava u oblasti socijalne i dječije zaštite

572

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas, na 36. sjednici, u Banjaluci, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti.

Zakonom o socijalnoj zaštiti propisana su sljedeća prava: novčana pomoć, dodatak za pomoć i njegu drugog lica, podrška u izjednačavanju mogućnosti djece i omladine sa smetnjama u razvoju, smještaj u ustanovu, zbrinjavanje u hraniteljsku porodicu, pomoć i njega u kući, dnevno zbrinjavanje, jednokratna novčana pomoć i savjetovanje. Navedenim pravima se obezbjeđuje pomoć licima koja se nađu u stanju socijalne potrebe usljed različitih okolnosti (nesposobnost za rad i nedovoljna primanja za izdržavanje, starost, invaliditet, neadekvatne porodične prilike i slično).

Međutim, i pored realizacije navedenih prava, određene kategorije lica sa invaliditetom, a posebno lica sa najtežim oblikom invaliditeta, ne mogu da zadovolje egzistencijalne potrebe. Naime, radi se o licima sa invaliditetom, koja nisu smještena u ustanovu socijalne zaštite ili drugu ustanovu na teret budžetskih sredstava ili hraniteljsku porodicu, te im je neophodno obezbijediti pravo na ličnu invalidninu kao novčanu pomoć, koja bi zajedno sa drugim pravima iz socijalne i dječje zaštite poboljšala njihov položaj.

Budući da je utvrđivanje prava na ličnu invalidninu materija koja se uređuje zakonom, pristupilo se izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, saopšteno je iz Vlade RS.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dječjoj zaštiti.

Ovim zakonom, između ostalog,  uređuje  se refundacija naknade plate poslodavcima nakon izvršene isplate naknade plate za vrijeme porodiljskog odsustva, i to u iznosu od 100% bruto plate i uvodi se novo pravo “naknada roditelju-njegovatelju ili njegovatelju”. Takođe, ovim zakonom se uvodi još jedna pronatalitetna mjera, a to je ostvarivanje materinskog dodatka za sve nezaposlene porodilje.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Strategiju upravljanja dugom Republike Srpske za period 2019 -2022. godine.

Srednjoročna strategija upravljanja dugom Republike Srpske utvrđuje ciljeve i plan aktivnosti u oblasti upravljanja dugom koje Vlada Republike Srpske namjerava da provede u toku srednjoročnog perioda da bi se postigla željena struktura portfolija duga, uzevši u obzir Vladine preferencije troškova i rizika.

Na osnovu izvršene analize, Vlada Republike Srpske se opredijelila za strategiju diverzifikacije izvora finansiranja, instrumenata i baze investitora kao preferiranu, koju će sprovesti u narednom srednjoročnom periodu.

Vlada Republike Srpske se upoznala sa Izvještajem o poslovanju “Aerodromi Republike Srpske” za 2018. godinu.

U 2018. godini Aerodromu Banja Luka obavljeno je ukupno 1.652 avio operacija i prevezeno ukupno 35.803 putnika.  Uvođenje saobraćaja od strane RYANAIR od 30. oktobra 2018. godine rezultiralo je povećanjem broja prevezenih putnika na godišnjem nivou za 71% u odnosu na 2017. godinu. Aerodrom je u 2018. godini ostvario ukupan prihod od KM 3.338.744, dok su ukupni rashodi iznosili KM 3.332.356. Ukupni prihod u 2018. godini je za  47% veći u odnosu na prihod u 2017. godini.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o utvrđivanju opšteg interesa radi izgradnje objekta u oblasti sporta – istočne tribine i pomoćnog terena u sklopu kompleksa stadiona “Radnik” u Bijeljini.

PODIJELI

Ostavi komentar

Unesite vaš komentar!
Unesite ime!