Razmotren godišnji izvještaj o radu ombudsmana za djecu, u porastu prijave o vršnjačkom nasilju

133

14/06/2023 |  21:56 ⇒ 21:58

Ombudsman za djecu Republike Srpske je tokom 2022. godine zaprimio ukupno 116 prijava kojima se ukazuje na različite oblike nasilja nad djecom, a ombudsman za djecu Republike Srpske Gordana Rajić rekla je u Narodnoj skupštini da je ta institucija lani zabilježila znatan porast prijava kojima se ukazuje na vršnjačko nasilje.

U Godišnjem izvještaju o radu Ombudsmana za djecu za 2022. godinu navodi se da se od ukupnog broja prijava, 15 odnosi na nasilje u porodici, a osam na nasilje u vaspitno – obrazovnim ustanovama.

-Najveći broj prijava, njih 59 odnosi se na vršnjačko nasilje, dok se 12 prijava odnosi na nasilje upotrebom savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija. Deset prijava se odnosi na seksualno zlostavljanje djeteta, a sedam na zanemarivanje – navodi se u ovom izvještaju koji je razmotren u Narodnoj skupštini.

Rajićeva je istakla da je ova institucija lani zabilježila znatan porast prijava kojima se ukazuje na vršnjačko nasilje.

Ona je obrazlažući navedeni izvještaj napomenula da su preporuke Ombudsmana u tom smislu bile da je potrebno prije svega preventivno djelovanje što podrazumijeva edukacije, adekvatnu i pravovremenu reakciju, te jasno definisano pitanje školske discipline.

– Ali i povećanje vaspitne uloge škole, bavljenje uzrokom a ne samo posljedicama nasilnog ponašanja i, svakako, postojanje saradnje škole i roditelja – rekla je Rajićeva.

Ona je rekla da su potrebne zvanične evidencije i podaci o nasilju, kao i revidiranje postojećih i donošenje novih akata koji će definisati pravila i procedure postupanja u vezi s tim.

Rajićeva je navela da je u prošloj godini bilo slučajeva zloupotrebe djece u političke svrhe, pa su na tom planu izdate adekvatne smjernice političkim subjektima, medijima i roditeljima.

Ona je dodala da je institucija, koju vodi, nastojala da lani bude dostupnija javnosti, otvoreno govori o svim aktuelnim pitanjima i problemima koji se odnose na djecu.

-Zbog toga smo tokom izvještajnog perioda ostvarili preko 70 različitih saradnji sa medijima – rekla je Rajićeva i dodala da mediji imaju važnu ulogu u promociji i zaštiti prava djece.

Ona je dodala da se Ombudsman lani bavio pitanjima prava djece u stanju socijalne potrebe na smještaj u ustanovu, čime je ukazano na probleme djece bez roditeljskog staranja.

U izvještaju se navodi da se Ombudsman bavio i pitanjem prava djece na zdravu životnu sredinu, te intenziviranjem saradnje sa djecom kroz održavanje radionica pod nazivom – Imamo pravo da se moj glas čuje, kojima je obuhvaćeno oko 900 djece.

– Cilj je na tom planu bio da se djeca edukuju o njihovom pravu na učešće u donošenju odluka i postupcima koji ih se tiču, kao i na prihvatanje i uvažavanje djece kao aktivnih članova društva – rekla je Rajićeva.

Ona je dodala da je ove godine u planu poseban izvještaj o nasilju s aspekta djeteta, gdje bi sama djeca trebalo da govore o nasilju.

-Odnosno, da li ga ima nad i među djecom, u kojoj mjeri je prisutno i kako se oni a kako mi, odrasli, nosimo sa tim problemom – najavila je Rajićeva.

Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić je tokom ranije rasprave o Godišnjem izvještaju o radu Ombudsmana za djecu rekao da Srpska i njene institucije treba da na sve raspoložive načine zaštite djecu od savremenih pošasti poput terora društvenih mreža kojima su izložena, kao i problema sa opojnim drogama i seksualnim nasiljem nad djecom.

On je zaključio današnje zasjedanje koje će biti nastavljeno sutra razmatranjem Godišnjeg izvještaja o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmana za ljudska prava BiH za 2022. godinu.

Poslanici će razmatrati i inormaciju o odlukama o pomilovanju u 2022. godini.

Nastavak sjednice je zakazan za 10.00 časova.

IZVOR:RTRS

PODIJELI

Ostavi komentar

Unesite vaš komentar!
Unesite ime!