Banja Luka je među 12 gradova i opština iz BiH koje su danas potpisale memorandume o razumijevanju sa kancelarijom UN Women u BiH s ciljem unapređenja rodno odgovornog budžetiranja i upravljanja javnim finansijama na lokalnom nivou.

U ime Grada Banje Luke, Memorandum je potpisala savjetnica gradonačelnika i ovlašteni potpisnik u Odjeljenju za finansije, Božana Šljivar.

Kako je navedeno u saopštenju, potpisivanjem memoranduma u trajanju od dvije godine, ovih 12 gradova i opština će raditi na sprovođenju konkretnih mjera kako bi unaprijedili kreiranje, provođenje i praćenje budžeta koji jednako odgovaraju potrebama žena i muškaraca. Takođe će, uz ciljanu tehničku podršku UN Women, jačati kapacitete službenika i službenica javne uprave i lokalnih odbornika/odbornica za što kvalitetniju implementaciju principa rodno odgovornog budžetiranja.

Danas su u Sarajevu memorandume potpisali predstavnici gradova i opština: Banja Luka, Bosanska Krupa, Centar Sarajevo, Istočna Ilidža, Lukavac, Mostar, Prijedor, Prnjavor, Srbac,  Tešanj, Travnik i Trebinje.

Potpisivanje memoranduma održano je u sklopu regionalnog projekta „Transformativno finansiranje za rodnu ravnopravnost: Ka transparentnijem, inkluzivnijem i odgovornijem upravljanju na Zapadnom Balkanu“, koji finansira Švedska agencija za međunarodnu razvojnu saradnju – SIDA, a implementira UN Women.

PODIJELI

Ostavi komentar

Unesite vaš komentar!
Unesite ime!