Obveznice-Grujic-Republika-Srpska

Na manji iznos od recimo hiljadu maraka, godišnje možete ostvarivati oko 60 maraka profita na ime kamate, objašnjava za BL portal banjalučki ekonomista Miloš Grujić, koji najavljenu odluku Vlade Republike Srpke da stimuliše ulaganje građana u državne obveznice smatra dobrom.

Grujić naglašava da je kamata na obveznice značajno veća od kamate na štednju u bankama, kao i da u ovom slučaju postoji veći prinos novca, bez postojanja rizika.

„Ovim pionirskim projektom bi dug i kamata bili bi zadržani u zemlji, ojačalo bi se tržište kapitala, ponudila bi se alternativa štednji i jačala bi se finansijska pismenost građana“, navodi Grujić, koji akcenat stavlja upravo na finansijsku pismenost, jer, kako kaže, očigledno je da treba raditi na promociji novih mogućnosti za ulaganje.

Podvlači i da je za širu javnost najvažnije da kupovinom obveznica mogu da ostvare značajan prinos na uloženi novac.

“Na primjer, juče je emitovana obveznica sa rokom dospijeća od pet godina. Ostvarena je efektivna kamatna stopa od 5,81 odsto godišnje“, ističe naš sagovornik i dodaje da na ovaj način „zarade“, treba gledati dugoročno.

Dugoročno ulaganje u obveznice građane ne treba da plaši, jer rizika, ako je suditi po dosadašnjem iskustvu, skoro da i nema.

“Očigledno je da postoji siguran prostor za ulaganje. Republika Srpska do sada nije kasnila sa  isplatama po osnovu obveznica”, kaže Grujić.

Na kraju, skreće pažnju i na obećanje premijera Radovana Viškovića o kreiranju otvorenog obvezničkog fonda, koji bi omogućio građanima da ulažu u obveznice Republike, opština i gradova. Na taj način, smatra Grujić, izbjegava se posredovanje banaka koje imaju ograničenja u pogledu izloženosti prema javnom sektoru, a građanima se pruža prilika da zarade više u odnosu na kamate koju trenutno dobijaju na oročenu štednju.

Kako ulagati u obveznice?

Naš sagovornik ističe da se radi o tipičnom  brokerskom poslu.

“Novac ne nosite brokeru nego ga morate imati na računu. Potrebno je odabrati brokera. Svaki broker obavlja kupoprodaju hartija od vrijednosti na berzi po nalogu klijenta, a u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima”, objašnjava on.

Da biste postali klijent potrebno je da sklopite ugovor o berzanskom posredovanju, a zato je potrebno da brokeru predočite važeći identifikacioni dokument sa fotografijom i karticu sa podacima o računu otvorenom u banci.

“Možete nastupiti i kao punomoćnik fizičkog lica kao roditelj, dijete, bračni drug, brat ili sestra. Može vas zastupati i advokat. Broker će za kupovinu uzeti određenu proviziju”, navodi Grujić.

Primjer otplatnog plana na uloženih 1.000 KM na 5 godina sa kamatnom stopom od 5,5% – http://blberza.com/Pages/SecurityTrading.aspx?code=RSBD-O37

Ako se pitate kako dobijate vaš novac nakon uloga, u zavisnosti od roka dospijeća obveznice, jednom godišnje vam se isplaćuje kamata, dok se po isteku roka, posljednje godine isplaćuje zadnja kamata i ulog.

PODIJELI

Ostavi komentar

Unesite vaš komentar!
Unesite ime!