Obilježavanje Dana djeteta u Muzeju Srpske

600
Obilježavanje 15. tradicionalne međunarodne manifestacije “Dan djeteta” će u Muzeju Republike Srpske biti biti priređeno danas, sa početkom u 11 časova.

Prema programu obilježavanja međunarodnog Dana djeteta, svake godine Odjeljenje za obrazovno-pedagoški rad Muzeja Republike Srpske poziva u goste učenike iz udaljenijih škola Republike Srpske, koji nisu u mogućnosti da posjete Muzej Srpske – rekla je Nataša Nogo, muzejski savjetnik, pedagog.

– Ove godine ćemo ugostiti učenike od četvrtog do devetog razreda iz OŠ “Branko Ćopić”, Bjelajce i područne škole Baljvine i Gustovara iz Mrkonjić Grada – dodala je Nataša Nogo.

– Međunarodni Dan djeteta, 20. novembar, je datum kada je Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila dva najvažnija dokumenta koja se tiču dječijih prava – rekla je Ana Brataševec, muzejski pedagog.

To su Deklaracija o pravima djeteta 1959. godine, i Konvencija o pravima djeteta, 1989. godine.

– Ovaj praznik podsjeća i senzibiliše društvo na obaveze koje ima prema djeci i obaveze, u najboljem interesu djeteta. U Muzeju Republike Srpske praznik obilježavamo sa ciljem globalnog razumijevanja dječijih prava i potreba, kao i dječijeg blagostanja i međusobnog prihvatanja različitosti – dodala je Brataševec.

PODIJELI

Ostavi komentar

Unesite vaš komentar!
Unesite ime!