Nanogice će nositi i osuđenici u RS

433

U Srpskoj je u toku izrada pravilnika o načinu izvršenja kućnog zatvora, kojim će biti propisani uslovi pod kojima će osuđenici, umjesto iza rešetaka, kaznu moći izdržavati u svoja četiri zida uz korištenje elektronske nanogice.

Takva praksa u FBiH će zaživjeti uskoro, a kako je potvrdio federalni ministar pravde Mato Jozić, kućni pritvor sa elektronskim nadzorom omogućen je nakon što je u četvrtak Dom naroda, a ranije Predstavnički dom Parlamenta FBiH, usvojio izmjene i dopune Zakona o krivičnom postupku.

Sa druge strane, iz Ministarstva pravde Republike Srpske podsjećaju da je Zakonom o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija RS propisano da će pitanje izvršenja kućnog zatvora detaljnije biti propisano pravilnikom o načinu izvršenja kućnog zatvora, koji donosi ministar pravde.

Shodno tome, kako dodaju, u toku je procedura donošenja tog podzakonskog akta. Ministar pravde je, ističu, imenovao radnu grupu, koja intenzivno radi na izradi ovog akta.

“Istovremeno, Ministarstvo pravde u Vladi Republike Srpske preduzima napore da budu obezbijeđena sredstva u budžetu Republike Srpske za ove namjene, kako bi se pravovremeno obezbijedila potrebna finansijska podrška za nabavku potrebne informatičke i tehničke opreme za nesmetano sprovođenje kućnog zatvora”, rekli su za “Nezavisne” iz Ministarstva pravde RS.

Darko Kremenović, predsjednik Advokatske komore Banjaluke, podržava to što bi i u Srpskoj trebalo da se otvori mogućnost korištenja elektronskih nanogica za osuđenike.

“Znam da Ministarstvo pravde to priprema već duži period. Svakako bi bilo dobro da to zaživi, jer bi se dostigao veći stepen resocijalizacije, a samim tim bi generalna prevencija i specijalna prevencija bile na zadovoljavajućem nivou. A ne bi bilo štete po osuđeno lice, imajući u vidu da je riječ o kraćim kaznama”, rekao je Kremenović za “Nezavisne”.

U krivičnom zakonodavstvu FBiH, dakle, kao novi institut uveden je kućni pritvor sa elektronskim nadzorom, a na snagu će stupiti narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

“Navedenom dopunom ostavljena je mogućnost sudovima i tužilaštvima da tokom krivičnog postupka prema osumnjičenima, odnosno optuženima mogu odrediti elektronski nadzor”, rekao je resorni federalni ministar Mato Jozić.

Iz Ministarstva pravde RS podsjećaju da Krivični zakonik Republike Srpske propisuje da se kazna zatvora u trajanju do jedne godine može u nekim slučajevima izvršiti i u prostorima u kojima osuđenik stanuje.

“Ovakav način izvršenja kazne zatvora sud može odrediti učiniocu koji je star ili iznemogao, teško bolestan, invalidno lice, trudna žena, samohrani roditelj maloljetne djece, ako se može očekivati da će se i na taj način postići svrha kažnjavanja i ako je učinilac sa tim saglasan”, pojašnjavaju iz Ministarstva pravde RS.

Osuđenik kojem je odobren kućni zatvor ne smije napuštati prostore u kojima stanuje, osim u slučajevima propisanim zakonom. Ako zabranu prekrši, sud mu može odrediti da ostatak kazne provede iza rešetaka.

PODIJELI

Ostavi komentar

Unesite vaš komentar!
Unesite ime!