Prezentovani rezultati projekta „Polna edukacija-prevencija i podrška“

479

druženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Banja Luka je u Domu omladine, prezentovalo rezultate projekta „Polna edukacija-prevencija i podrška“ koji je realizovan sa ciljem podrške osobama sa poteškoćama u razvoju.

  • Ideja za projekat je nastala na osnovu iskustva rada sa korisnicima Centra za dnevno zbrinjavanje „Oniks“, Centra za dnevno zbrinjavanje “Dajte nam šansu-Zvjezdice“ Banja Luka i razgovora sa njihovim roditeljima. Polnost je osnovna karakteristika svih ljudskih bića koja je izražena u svim ljudskim aktivnostima. I kod osoba sa intelektualnim teškoćama polnost je dio ličnog identiteta, individualnog i socijalnog funkcionisanja – kažu u Odjeljenju za kulturu, turizam i socijalnu politiku.

Kako su istakli iz Udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima – projekat je donio brojne pozitivne rezultate kako za djecu sa poteškoćama u razvoju, tako i za roditelje.

-Jačanje kapaciteta samih osoba sa intelektualnim poteškoćama ključni je aspekt prevencije zloupotrebe nad njima. Kontinuirana priča i razgovor o zaštiti od zloupotrebe kroz moderna sredstva komunikacije, kao i njihovog prihvatljivog ponašanja, bio je jedan od najvažnijih zadataka ovog projekta – navode iz udruženja.

Održivost projekta obezbijeđena je kroz uspostavljanje savjetovališta za spolnu edukaciju, koje će moći koristiti korisnici i njihovi roditelji u dnevnom centru i van njega.

-Koliko je ova usluga važna, pokazuje činjenica da se u toku trajanja projekta  održavao individualno-savjetodavni rad  sa korisnicima o različitim temama, od ponašanja i upotrebe društvenih mreža, uznemiravanja preko modernih sredstava komunikacije, pa emocionalnih odnosa sa drugima – zaključili su iz udruženja.

Projekat „Polna edukacija – prevencija i podrška“ je realizovan kroz Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, finansiran od strane  Evropske unije (EU), a implementiran kroz Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP). U projektu su učestvovali i studenti Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci, a pretentovana je i brošura koja je nastala tokom relaizacije ovog projekta.

Projekat je realizovan u okviru platforme „Banja Luka ljudskog lica“ koji je sufinansirao Grad Banja Luka u partnerstvu sa organizacijom Centar za podršku porodicama djece i osoba sa poteškoćama u razvoju  “Dajte nam šansu-Zvjezdice“ Banja Luka.

PODIJELI

Ostavi komentar

Unesite vaš komentar!
Unesite ime!