Besplatna pravna pomoć žrtvama nasilja u porodici u Srpskoj

363

Zakonom o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć, Ministarstvo pravde Srpske obezbijedilo je da i žrtve nasilja u porodici mogu biti korisnici besplatne pravne pomoći.

I to nije sve – žrtvama nasilja u porodici daje se prioritet pri odobravanju besplatne pravne pomoći.

Pravna pomoć biće im pružena na više načina – recimo, kroz pravni savjet i pomoć u popunjavanju obrazaca, pravnu pomoć u sastavljanju svih vrsta pismena, zastupanje na sudu, sačinjavanje apelacija i slično.

Ovo zakonsko rješenje na snagu je stupilo 20. jula, a kako je ocijenjeno iz resornog ministarstva, imaće pozitivan uticaj na građane RS jer će sva lica koja ispunjavaju propisane kriterijume moći ostvariti pravo na besplatnu pravnu pomoć u građanskim sporovima, čime se štiti njihovo zakonom zagarantovano pravo na jednak pristup pravdi.

Prema zakonu, besplatna pravna pomoć mora se pružiti svakoj osobi koja prema svojoj finansijskoj situaciji nije u mogućnosti da ostvari pravo pred sudom ili drugim organima bez štete po nužno izdržavanje sebe i svoje porodice.

“Korisnici besplatne pravne pomoći oslobođeni su plaćanja i administrativnih taksa, a osim lica koja ispunjavaju uslove za besplatnu pravnu pomoć po finansijskom kriterijumu uvedene su nove kategorije lica koje ovo pravo ostvaruju po nekom drugom kriterijumu”,  rekla je za “Nezavisne” Sanja Džombić, portparol  Ministarstva pravde RS.

Radi se o pravu na besplatnu pravnu pomoć po kriterijumu ličnog svojstva ili statusa pred nadležnim organom, kao što su članovi porodica poginulih i nestalih boraca Vojske Republike Srpske, lica s invaliditetom te lica sa četvoro i više djece dok se djeca nalaze na redovnom školovanju.

“Žrtve nasilja u porodici imaju širi spektar prava u odnosu na ostale korisnike jer besplatna pravna pomoć za ova lica uključuje i sačinjavanje privatnih isprava i ugovora s obzirom na to da se radi o posebno ranjivoj kategoriji”, navela je Džombićeva.

Cilj im je, kako ističu iz resornog ministarstva, da se osigura i poboljša pristup pravdi i pravosuđu za žrtve nasilja u porodici širom Republike Srpske, ali i za ostale ugrožene kategorije, obezbjeđujući im efikasne usluge besplatne pravne pomoći, koje uključuju savjetovanje te sastavljanje podnesaka na osnovu kojih bi mogle zaštititi svoje interese i ostvariti svoja prava.

Ovim zakonom propisano je da pravo na besplatnu pravnu pomoć po finansijskom kriterijumu ostvaruju lica lošeg imovinskog stanja.

Predviđeno je da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona ministar Anton Kasipović donese pravilnik o izgledu i sadržaju obrasca za pružanje besplatne pravne pomoći.

Ljiljana Čičković, direktorica Udruženja “Ženski centar” Trebinje, ocjenjuje da je veoma bitno to što je žrtvama nasilja u porodici obezbijeđena besplatna pravna pomoć.

“Definitivno, za žrtve porodičnog nasilja potrebni su iskusni pravnici koji jako dobro vladaju ovom tematikom, tako da smatram da je to izuzetno važno”, rekla je Čičkovićeva za “Nezavisne”.

Kako je ranije objavljeno, prema evidencijama MUP-a Srpske, nasilju u porodici je u 2019. godini bilo izloženo 1.438 osoba, što je za 14,4 odsto više nego 2018. godine, a prema evidencijama centara za socijalni rad nasilju su bile izložene 1.472 osobe, što je za 8,6 odsto više nego 2018. godine.

PODIJELI

Ostavi komentar

Unesite vaš komentar!
Unesite ime!