Razmotrene izmjene Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju

375
Osnovni razlog za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, po hitnom postupku, sadržan je u potrebi sprovođenja reforme u toj oblasti u Republici Srpskoj, rekla je o prijedlogu ovog akta ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić.

Trivićeva je u Narodnoj skupštini navela da je izmjenama ovog zakona stvoren pravni osnov za donošenje Pravilnika o standardima kvaliteta udžbenika u Republici, kao i Pravilnika o standardima rada pedagoga, psihologa, socijalnog radnika i defektologa u vaspitno-obrazovnim ustanovama Srpske.

– Primarna svrha standarda je da doprinesu unapređenju vaspitno-obrazovnog procesa unapređenjem kvaliteta rada svih zaposlenih u stručnim službama, te istovremeno da se naglasi značaj rada stručne službe, kao i njihov doprinos u radu sa djecom. Za učenike koji iskazuju posebna interesovanja predviđeno je organizovanje fakultativne nastave – navela je Trivićeva.

U obrazloženju izmjena ovog akta navodi se da kvalitetni udžbenici doprinose kvalitetu obrazovanja, unapređuju vaspitno-obrazovni i proces učenja, te utiču na postignuća učenika.

Standardi kvaliteta udžbenika, navodi se u obrazloženju ovog akta, jesu norme koje treba da ispune udžbenici koji se odobravaju na osnovu propisane procedure, a da bi mogli da se koriste u nastavi.

Oni se odnose na sadržaj, pedagoško-psihološke, didaktičko-metodičke, jezičke, etičko-vaspitne zahtjeve, grafičku, likovnu i tehničku opremljenost udžbenika. Imajući u vidu da će se od školske 2020/2021. godine primjenjivati inovirani nastavni planovi i programi, potrebno je pristupiti izradi udžbenika koji će moći da prate inovirane nastavne planove i programe u školama – navedeno je u obrazloženju izmjena ovog zakona.

Poslanici su večeras razmotrili Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Potpredsjednik Narodne skupštine Željka Stojičić zaključila je današnje zasjedanje koje će biti nastavljeno sutra razmatranjem Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju – po hitnom postupku.

Poslanici će razmatrati i Prijedlog Odluke o usvajanju Deklaracije o zaštiti prava Srpske pravoslavne crkve na slobodno ispovijedanje vjere i prava na njenu imovinu u Crnoj Gori – po hitnom postupku – prijedlog klubova poslanika SNSD-a, DNS-a, Demosa, NDP-a, Ujedinjene Srpske, SPS-a i SP-a, kao i Prijedlog zakona o električnoj energiji.

Nastavak sjednice zakazan je za 10.00 časova.

PODIJELI

Ostavi komentar

Unesite vaš komentar!
Unesite ime!