Najčešća pitanja i odgovori u vezi sa prijavom za dodjelu sredstava iz Fonda solidarnosti

673

Vlada Republike Srpske pozvala je pravna lica i preduzetnike da se prijave radi izrade spiskova za dodjelu sredstava za mjesec april iz Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske shodno članu 13. i 14. Uredbe sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti COVID 19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Kako bi se olakšao proces prijave privrednih subjekata u nastavku objavljujemo odgovore na najčešća pitanja u vezi sa popunjavanjem elektornskog obrasca.

Pitanje: Na kojoj internet adresi je dostupna aplikacija za prijavu?

Odgovor: Aplikacija za prijavu pravnih lica i preduzetnika za dodjelu sredstava za mjesec april dostupna je na veb stranici Vlade Republike Srpske na adresi http://prijava.vladars.net

Pitanje: Da li miminalna plata iz člana 13. Uredbe uključuje i poreze i dopinose?

Odgovor: Da, miminalna plata uključuje i poreze i dopinose za april 2020. godine.

Pitanje: Na koji mjesec se odnosi prijava za odobravanje sredstava?

Odgovor: Prijava se odnosi na dodjelu sredstava za mjesec april iz Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske.

Pitanje: Na čiji račun će sredstva biti uplaćena, radnika ili poslodavca?

Odgovor: Sredstva će biti uplaćena na račun radnika.

Pitanje: Da li su sredstva bespovratana?

Odgovor: Da.

Pitanje: Koje kategorije pravnih lica i preduzetnika su obuhvaćeni?

Odgovor: Pravo za prijavu imaju pravna lica i preduzetnicima kojima je odlukama štabova za vanredne situacije zabranjeno obavljanje djelatnosti, koji su prestali sa radom i koji posluju sa smanjenim obimom.

Pitanje: Na koji mejl mogu da se obratim za dodatna pitanja?

Odgovor: Za podršku i upite privrednih subjekata dostupan je mejl: mpp@mpp.vladars.net

Pitanje: Da li knjigovodstveni biro može da umjesto privrednog subjekta ovjeri dokument?

Odgovor: Da, ukoliko biro posjeduje ovlaštenje koje je potrebno skenirati i priložiti. Takođe, potrebno je voditi računa da obrazac u potpunosti bude popunjen i ovjeren pečatom i potpisom ovlaštene osobe.

Pitanje: Koji je rok za prijavu?

Odgovor: Kako bi svim privrednim subjektima bilo omogućeno blagovremeno podnošenje prijava, rok je produžen do petka, 8. maja 2020. godine.

Pitanje: Koje djelatnosti su obuhvaćene?

Odgovor: Obuhvaćene su sve djetalnosti prema šiframa koje su navedene u prijavi.

Pitanje: Kako da znam da je moja prijava prihvaćena?

Odgovor: Prijava je ispravna ukoliko dobijete potvrdu da je prihvaćena.

Pitanje: Da li popunjavanjem prijave znači da sam ispunio sve uslove za dobijanje sredstava?

Odgovor: Poziv za uvrštenje na spisak za dodjelu sredstava za mjesec april iz Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske predstavlja prvi korak za ostvarivanje prava. Osim prijave za izradu spiskova, neophodno je da sva pravna lica i preduzetnici koji ispunjavaju uslove propisane navedenom Uredbom, podnesu pismenu izjavu sa zahtjevom za isplatu najniže plate Poreskoj Upravi Republike Srpske najkasnije do 10. juna 2020. godine.

Pitanje: Da li su vlasnici-samostalni preduzetnici obuhvaćeni mjerama?

Odgovor: Da, ukoliko nosilac samostalne djelatnosti tu djelatnost obavlja kao osnovnu.

Pitanje: Da li su obuhvaćeni privredni subjekti koji su radili skraćeno?

Odgovor: Da, u slučaju da posluju sa smanjenim obimom, odnosno da im je smanjen prihod, kao i da određeni broj radnika nije radio po raznim osnovama (radnici na čekanju, neplaćenom odsustvu, radnici na godišnjem odmoru) i to za radnike koji nisu radili.

PODIJELI

Ostavi komentar

Unesite vaš komentar!
Unesite ime!