Prihvaćen Prijedlog uredbe sa zakonskom snagom o poreskim mjerama

476

Vlada Republike Srpske prihvatila je danas Prijedlog uredbe sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanja ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti COVID-19 izazvane virusom korona.

Ovom uredbom sa zakonskom snagom utvrđuju se poreske mjere za vrijeme vanredne situacije i vanrednog stanja radi ublažavanja ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti COVID-19 izazvane virusom korona s ciljem smanjenja nelikvidnosti poreskih obveznika uzrokovane ovim stanjem, saopšteno je iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose s javnošću.

Vlada je prihvatila Prijedlog uredbe sa zakonskom snagom o rokovima i postupanju u upravnim postupcima i drugim postupcima određenim posebnim materijalnim propisima za vrijeme vanrednog stanja za teritoriju Republike Srpske.

Vlada je prihvatila Prijedlog uredbe sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, te Prijedlog uredbe sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

U skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom po pitanju pojave i širenja virusa korona i oboljenja uzrokovanog ovim virusom – COVID 19 u Republici Srpskoj, a uzimajući u obzir ozbiljnost situacije i važnost poštivanja propisanih mjera sa aspekta javnog zdravstva i zaštite zdravlja stanovništva Republike Srpske, potrebno je propisati način izvođenja nastave u osnovnim i srednjim školama u novonastalim okolnostima, vanredna situacija i vanredno stanje, pojašnjava se u saopštenju.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Prijedlog uredbe sa zakonskom snagom o oslobađanju plaćanja naknada za priređivanje igara na sreću.

Ovom uredbom se priređivači igara na sreću oslobađaju plaćanja takozvanog paušala na aparate za vrijeme dok traje zabrana obavljanja te djelatnosti, odnosno za vrijeme vanredne situacije i vanrednog stanja, a radi ublažavanja ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti COVID -19 izazvane virusom korona, s ciljem smanjenja nelikvidnosti.

Vlada je uputila sve ove prijedloge uredbi sa zakonskom snagom predsjedniku Republike Srpske da, u skladu sa ustavnim ovlaštenjima, donese uredbe sa zakonskom snagom.

Vlada Republike Srpske donijela je odluku o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite za period 1. januara do 31.marta u iznosu od 500.000 KM.

Odobrena sredstva doznačiće se Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske na ime sprovođenja mjera za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti izazvane virusom korona, dodaje se u saopštenju.

INSTITUTU ZA ЈAVNO ZDRAVSTVO 500.000 KM ZA SUZBIЈANjE VIRUSA KORONA

Vlada Republike Srpske dala je danas saglasnost na Plan utroška sredstava Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite za mart u iznosu od 500.000 KM, a odobrena sredstva biće doznačena Јavnoj zdravstvenoj ustanovi Institut za javno zdravstvo Srpske na ime sprovođenja mjera za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti izazvane virusom korona.

Vlada je donijela i odluku o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite za period januar-mart u iznosu od 187.500 KM od čega će Crvenom krstu Republike Srpske biti raspoređeno 150.000 KM, sigurnoj kući “Iskra” 35.000 KM, te Udruženju transplatiranih Republike Srpske 2.500 KM, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

U saopštenju se dodaje da je Vlada Srpske donijela i odluku o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite za period januar-mart u iznosu od 72.875 KM.

Od pomenutog iznosa Savezu distrofičara Srpske – Banjaluka biće raspoređeno 4.500 KM, Savezu gluvih i nagluvih Republike Srpske – Banjaluka 7.500 KM, Savezu slijepih Srpske – Banjaluka 8.125 KM, Savezu paraplegičara, oboljelih od dječije paralize i ostalih tjelesnih invalida Republike Srpske 8.125 KM, te Savezu udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Republike Srpske – Banjaluka 8.125 KM.

Savezu društava dobrovoljnih davalaca krvi Republike Srpske – Trebinje biće raspoređeno 6.500 KM, Savezu za rijetke bolesti – Banjaluka 7.500 KM, Udruženju za pomoć licima sa autizmom “Djeca svjetlost” Banjaluka 7.500 KM, a Organizaciji amputiraca “UDAS” Republike Srpske 15.000 KM.

PODIJELI

Ostavi komentar

Unesite vaš komentar!
Unesite ime!