OLAKŠANJE ZA RODITELJE Sve veći broj škola u Srpskoj ima produzeni boravak

699

Ministarstvo prosvjete i kulture od školske 2009/2010. godine podržava škole koje, u okviru svojih mogućnosti, organizuju produženi boravak i jutarnje čuvanje djece, jer se svake godine  povećava njihov broj, kao i broj učenika uključenih u ovaj vid rada.

Tako su školske 2009/2010. godine 24 škole imale produženi boravak u koji je išlo 735 učenika, a 2018/2019. u 97 škola išlo je 6.670, rečeno je Srni u Ministarstvu.
Produženi boravak je oblik organizovanog rada sa učenicima u školi, prije i nakon završetka nastave, koji pomaže zbrinjavanju djece tokom cijelog radnog dana.
U produženom boravku učenici se pod rukovodstvom voditelja produženog boravka sistematski i planski pripremaju za nastavu i organizovano provode slobodno vrijeme.
Tokom produženog boravka realizuju se aktivnosti predviđene Programom rada produženog boravka, a tri su obavezna sadržaja: aktivan i pasivan odmor učenika, pomoć učenicima u učenju i izradi domaće zadaće, te slobodne aktivnosti.
Produženi boravak se organizuje za učenike prvog razreda, odnosno prve trijade, zavisno od uslova škole i zainteresovanosti roditelja. U osnovnim školama za djecu sa smetnjama u razvoju organizuje se za učenike prve, druge i treće trijade, nivoa.
Jutarnje čuvanje učenika je oblik organizovanog rada sa učenicima u školi nakon završetka nastave u prvoj smjeni, po pravilu, do dolaska organizovanog prevoza, tokom kojeg se, pod rukovodstvom voditelja jutarnjeg čuvanja, odvijaju različite aktivnosti predviđene Programom rada jutarnjeg čuvanja. U program jutarnjeg čuvanja mogu biti uključeni učenici svih razreda.
Učenicima u produženom boravku može biti obezbijeđen obrok, što zavisi od zainteresovanosti roditelja. Roditelji imaju mogućnost izbora ugovora sa ishranom ili bez ishrane.
Prošireni program, produženi boravak i jutarnje čuvanje, koristan je za učenike i roditelje. Učenici organizovano provode svoje vrijeme, zbrinuti su i pod vođstvom su stručnih osoba. Roditelji nemaju brigu o tome gdje su im djeca za vrijeme njihovog radnog angažmana.

 

(Srna)

PODIJELI

Ostavi komentar

Unesite vaš komentar!
Unesite ime!