BiH još nema nužne rezerve nafte

522

Bosna i Hercegovina je jedina zemlja u Evropi koja nije implementirala nijednu obavezu Energetske zajednice kada je u pitanju oblast nafte i naftnih derivata.

Naime, nijednu od četiri mjere u ovoj oblasti Energetske zajednice BiH nije ni počela implementirati, a prva mjera se odnosi na obavezu skladištenja nafte i naftnih derivata.

“BiH nema nužne rezerve nafte i naftnih derivata na državnom nivou, niti postoji nacionalna strategija za ispunjavanje obaveza iz direktive 2009/119/EC EU”, navode u Energetskoj zajednici.

Naredna oblast odnosi se na dostupnost naftnih rezervi, a istaknuto je da ovakve rezerve ne postoje, a ne postoje ni procedure za izvještavanje o stanju u naftnom sektoru.

“Trenutno ne postoje procedure za prikupljanje mjesečnih podataka. Takvi statistički podaci bi služili kao osnova za određivanje potrebne količine zaliha kako bi BiH bila u mogućnosti da ispuni svoje obaveze”, istakli su u Energetskoj zajednici.

Takođe, kao četvrtu mjeru, navode da BiH nije ni razvila procedure koje bi joj pomogle da ispuni svoje obaveze u skladu s direktivom 2009/119/EC.

“Model za tehničku pomoć o naftnim zalihama koji je Sekretarijat poslao 2016. godine još nije proizveo konkretne prijedloge niti akcije Ministarstva za spoljnu trgovinu i ekonomske odnose i radne grupe koja je uspostavljena s tim ciljem”, navedeno je. Ističu da Ministarstvo spoljne trgovine treba da preuzme vodeću ulogu u tom naporu i da koordiniše rad na uspostavljanju baze podataka na dvomjesečnoj osnovi.

“Upitnik Zajedničke organizacije za prikupljanje podataka o nafti još nije ni poslat”, naveli su u Sekretarijatu Energetske zajednice.

Direktiva 2009/119/EC traži da zemlje članice imaju zalihe ili u količini koliko se u prosjeku uveze za period od 90 dana ili u količini prosječne potrošnje u periodu od 60 dana, s tim da se kao obaveza za zemlju uzima ona suma koja je veća.

“U svakom trenutku zemlja članica mora obezbijediti da su hitne zalihe i specifične zalihe na raspolaganju i fizički dostupne kako bi bila ispunjena ova direktiva. Zemlje članice će uspostaviti mehanizme za identifikaciju, obračun i kontrolu ovih zaliha na način da mogu u svakom trenutku biti verifikovane”, navedeno je u direktivi.

U kategoriju nafte i naftnih derivata, prema direktivi, spadaju etanol, tečni gas, motorni benzini, kerozin, dizel, motorna ulja i druga maziva, mazut, bitumen, parafinski vosak, kao i naftalin.

Mirko Šarović, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, kaže da u narednom periodu postoje dvije bitne stvari na kojima BiH mora raditi.

“To je odluka o kvalitetu naftnih goriva koja je urađena od strane Ministarstva, ali nema saglasnosti entiteta. Druga važna stvar je implementacija direktive EU o uspostavi obaveznih rezervi nafte, ali ni o ovom pitanju nema dogovora entiteta”, rekao je Šarović.

On je dodao da je rok za implementaciju direktive 2009/119/EC do 2023. godine.

Neispunjene obaveze

– Obaveza skladištenja nafte i naftnih derivata

– Dostupnost naftnim rezervama

– Procedura za izvještavanje o stanju u naftnom sektoru

– Nisu razvijene procedure koje bi pomogle da se ispuni obaveza u skladu s direktivom 2009/119/EC

Nafta i naftni derivati prema direktivi

– Etanol

– Tečni gas

– Motorni benzini

– Kerozin

– Dizel

– Motorna ulja i druga maziva

– Mazut

– Bitumen

– Parafinski vosak

– Naftalin

 

(NN)

PODIJELI

Ostavi komentar

Unesite vaš komentar!
Unesite ime!