Pojačan inspekcijski nadzor u večernjim časovima i vikendom

346

Vršilac dužnosti direktora Inspektorata Republike Srpske Dragutin Škrebić izjavio je za Srnu da je zbog pogoršanja epidemiološke situacije u vezi sa virusom korona rad inspektora organizovan u smjenama, te pored dolaska u toku redovnog radnog vremena, privredni subjekti mogu očekivati posjetu inspektora i u večernjim časovima i vikendom.

Škrebić je naglasio da su za potrebe pojačanog nadzora angažovani i republički inspektori iz svih 13 inspekcijskih sektora, kao i inspektori jedinica lokalne samouprave.

– U okviru redovnih inspekcijskih kontrola koje se izvršavaju na dnevnom nivou u primarnim oblastima inspekcijskog nadzora, svi inspektori kao dodatnu provjeru vrše i kontrolu pridržavanja zaštitnih mjera korišćenja lične zaštitne opreme, poštivanja fizičke distance, organizacije radnog prostora i provođenja mjera dezinfekcije kod kontrolisanog subjekta – istakao je Škrebić.

On je dodao da pored redovnih kontrola, inspektori vrše i vanredne kontrole i akcije u večernjim časovima, gdje je akcenat primarno usmjeren na objekte za koje je specifična veća fluktuacija građana, zbog čega oni predstavljaju veći rizik od širenja virusa korona u zajednici.

Škrebić je istakao da su na osnovu ovlaštenja datih Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, a u skladu sa Zaključkom o sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona u Republici Srpskoj, za kontrolu poštivanja preventivnih mjera angažovani svi republički inspektori, iz svih inspekcijskih sektora, kao i inspektori jedinica lokalne samouprave.

– U skladu sa odredbama Zakona o inspekcijama u Republici Srpskoj, inspektori izlaze na teren i vrše inspekcijsku kontrolu u kojoj se konstatuje zatečeno činjenično stanje. Privredni subjekti, u zavisnosti od djelatnosti koju obavljaju, svoj rad treba da organizuju u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, a inspektori kontrolišu da li se preporuke provode, kao i da li se privredni subjekti pridržavaju ostalih obaveza utvrđenih Zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije – pojasnio je Škrebić.

U slučaju utvrđenih nepravilnosti, u zavisnosti od težine prekršaja, naglasio je on, inspektori izriču sankcije u vidu novčanih kazni ili mjere privremene zabrane rada.

On je naglasio da je Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti propisano da je nadležni inspektor ovlašćen da nalaže pravnim licima i preduzetnicima u oblasti trgovine, ugostiteljstva i pružanja drugih usluga provođenje zaštitnih mjera, te ukoliko građani imaju saznanja da određeni privredni subjekti krše epidemiološke mjere, informacije o tome mogu dostaviti inspekciji u jedinici lokalne samouprave ili republičkoj inspekciji na mejl adresu ili broj telefona koji su objavljeni na internet stranici Inspektorata Republike Srpske.

Ukoliko je riječ o fizičkim licima za koja postoji sumnja da krše zaštitne mjere, Škrebić je dodao da nadzor vrši komunalna policija i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske.

– U zavisnosti od sadržaja prijave, rezultata ranije izvršenih kontrola kod subjekta koji je predmet prijave i istorije njegovog poštivanja zakona, vrši se procjena rizika, te se u skladu sa raspoloživim kadrovskim kapacitetima, predmetni subjekat uvrštava u plan redovnih kontrola ili se zbog hitnosti inspektor upućuje u vanrednu kontrolu u najkraćem mogućem vremenu – rekao je vršilac dužnosti direktora Inspektorata Republike Srpske Dragutin Škrebić.

PODIJELI

Ostavi komentar

Unesite vaš komentar!
Unesite ime!