Ove godine konkurs za spomenik oslobodiocima Banje Luke 1918.

622

Grad Banja Luka tokom ove godine raspisaće konkurs za izbor idejnog rješenja za spomen obilježje posvećeno oslobođenju grada od okupacije 1918. godine, koje će se nalaziti na lokaciji stare autobuske stanice. Takođe, očekuje se da bi mogao biti pripremljen i konkurs za centralno spomen obilježje Odbrambeno-otadžbinskog rata.

Prvi korak ka tome jeste izmjena regulacionog plana dijela centralnog područja, za koju je donesena odluka na današnjoj sjednici Skupštine grada, čime je omogućeno da se ucrtaju idejna rješenja dobijena na međunarodnom konkursu za uže gradsko jezgro, uključujući i lokacije za ova dva spomenika.

-Centar grada će se narednih godina transformisati u skladu sa novim idejnim rješenjima na potezu od stare autobuske stanice, koja će takođe doživjeti popriličnu transformaciju, pa do lokacije u Ulici Vase Pelagića, gdje privatni investitori već imaju određenu gradnju. Dakle, centar Banje Luke će dobiti jednu novu dimenziju i potpuno novi izgled – kazao je gradonačelnik Igor Radojičić.

Podršku parlamenta, danas je dobila još jedna značajna odluka iz oblasti prostorno planske dokumenatcije – izmjena regulacionog plana za lokaciju budućeg naučno-tehnološkog parka u Banjoj Luci. Ovo je prvi, proceduralni korak u pravcu izgradnje budućeg načučno-tehnološkog parka na lokaciji u Lazarevu, odnosno u dijelu kasarne „Kozara“ koji se sada ne koristi.

-Postoji još nekoliko lokacija, ali ova je najinteresantnija i s obzirom na to da je riječ o vojnoj imovini, već smo podnijeli zahtjev za prenos vlasništva. Po završetku izmjene regulacionog plana i rješavanju imovinskih odnosa, radićemo studiju koja će razrađivati koncept naučno-tehnološkog parka. Suština je zapošljavanje, ostvarivanje visokih prihoda i ekonomskog razvoja – istakao je Radojičić.

On je naglasio da mnoge zemlje danas svoj razvoj baziraju na modernim savremenim tehnologijama i na tome ostvaruju visoke prihode.

-U nekoliko gradova u Srbiji, u različitim fazama gradnje su naučno-tehnološki parkovi. Na tim lokacijama se objedinjuju i naučni, i visokoobrazovni kapaciteti, početni biznisi iz oblasti modernih tehnologija, velike firme koje rade IT softver i slične kreativne industrije. Ustvari, ostavruju se visoki prihodi, zapošljavaju se ljudi i to predstavlja ogromnu razvojnu šansu – zaključio je on.

Predsjednik Skupštine grada Zoran Talić istakao je da će budući tehnološki park imati višestruki značaj.

-To je idealna prilika da uvežemo, i univerzitet i obrazovne ustanove sa IT kompanijama, te dođemo do mogućnosti zapošljavanja kako mladih ljudi tako i onih koji su osposobljeni da rade u toj sferi, što je i u skladu sa Strategijom razvoja grada Banje Luke kao „Smart sitija“. Na taj način možemo i da crpimo kreativna rješenja za razvoj grada – rekao je Talić.

Gradski parlament danas je usvojio i Program rada i finansijski plan Centra za razvoj poljoprivrede i sela za 2020. godinu.

-Postavljajući paralelu od 2016. godine do danas, može se zaključiti da smo značajno unaprijedili i poboljšali rad Centra i proširili spektar njegovih djelatnosti, od toga da već govorimo o rejonskim pijacama, Hercegovačkoj i Krajiškoj kući, povećanoj poljoprivrednoj proizvodnji, te zbrinjavanju napuštenih životinja – rekao je Radojičić.

Podržane su i odluke o raspisivanju konkursa za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini Grada, zatim više odluka od dodjeli u zakup poslovnih prostora pod posebnim uslovima i odluka o usvajanju Platforme za mir i Plana aktivnosti za implementaciju Platforme za mir za 2020. godinu. Usvojena je i informacija o godišnjim aktivnostima u kulturnoj djelatnosti na području grada Banje Luke.

PODIJELI

Ostavi komentar

Unesite vaš komentar!
Unesite ime!