Potpisan protokol o sistemu ranog upozoravanja na poplave

436
U sklopu sistema za prognozu i rano upozorenje na poplave u slivu rijeke Vrbas potpisan je protokol između nadležnih agencija, uz podršku Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Ministarstva za prostorno uređenje, građevinartsvo i ekologiju Republike Srpske kao kontakt institucije BiH prema UN konvenciji o klimatskim promjenama.
 Sistem za prognozu i rano upozorenje na poplave u slivu rijeke Vrbas jedan je od glavnih alata upravljanja rizikom čiji je cilj pravovremena reakcija na potencijalne poplave na prostoru kroz koje protiče ova rijeka. Pored Vrbasa u projekat su uključene i rijeke Sava, Una, Sana.

– Za nas je veoma važno da u realnom vremenu dobijemo sve informacije koje se tiču nadolazećih visokih voda kako bi smo sa tim informacijam mogli kvalitetno da prognoziramo i obavještavamo stanovništvo – naveo je Miroslav Milanović direktor Voda Srpske.

Direktor Agencija za vodno područije rijeke Save Sejad Delić dodao je da je pilot projekat od velikog značaja za rano upozorenje od poplava za rijeku Unu i Sanu, pa je samim tim i prognozni model za Vrbas.

Klimatske promjene koje su pogodile i naše prostore dovode do čestih nepogoda, zbog toga je veoma značajno sprovođenje ovog projekta. Cilj je prilagoditi se rizicima od poplava kroz primjenu novih tehnologija koje će omogućiti ekonomske aktivnosti otpornije na klimatske promjene. Uz pomoć UNDP-a ovaj program sprovodi se u sklopu UN konvencije o klimatskim promjenama.

– Ovim projektom je mnogo postignuto kad je u pitanju zaštita od voda, od polava, a sve u cilju kako bi u slučaju velikih voda i mogućih poplava građni bili blagovremeno obavješteni – navela je Srebrenka Golić ministarka za prostorno uređenje, građevinartsvo i ekologiju Republike Srpske.

Rezidentna predstavnica UNFP-a u BiH Steliana Nedera istakla je da je za razvoj ovog sistema globalni fond izdvojio 400.000, a entitetske agencije oko 200.000 maraka.

Vrijednost ovog projekta je pet miliona dolara, a njime su obuhvaćene sve opštine kroz koje prolaze Vrbas, Una, Sava i Sana.

PODIJELI

Ostavi komentar

Unesite vaš komentar!
Unesite ime!