Vlada Srpske utvrdila pravo na materinski dodatak za sve nezaposlene porodilje

555

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dječjoj zaštiti.

Programom ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2018-2020. godine i Memorandumom zaključenim između Unije udruženja poslodavaca i Vlade Republike Srpske utvrđena je obaveza Vlade da u trogodišnjem periodu u cijelosti preuzme troškove naknada bruto plate poslodavcima, korisnicima refundacije naknade plate iz važećeg zakona.

Zakonom o dječjoj zaštiti poslodavcima, korisnicima prava u tekućoj godini refundirano je 80 odsto bruto plate nakon isplate naknade.

Odredbama Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dječijoj zaštiti propisano je novo rasterećenje poslodavaca i stvaranje boljih uslova za rad i poslovni ambijent.

Predloženim odredbama ovog zakona poslodavcima, korisnicima prava na refundaciju, u narednoj godini biće vršena refundacija naknade pune bruto plate, nakon isplate radniku.

Ovakvim zakonskim rješenjem smanjiće se troškovi porodiljskog odsustva zaposlenih radnica za sve poslodavce.

Ovim zakonom je i izmijenjen uslov za ostvarivanje prava na materinski dodatak za sve nezaposlene porodilje, bez obzira na raniji radni status.

Ako je u vrijeme poroda porodilja nezaposlena i ima prebivalište u Republici Srpskoj najmanje godinu dana prije rođenja djeteta može ostvariti pravo na materinski dodatak.

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima, kojim se stvaraju uslovi za jasnije definisanje načina njihovog izvođenja.

Predloženim izmjenama stvara se i pozitivan ambijent budućim investitorima u oblasti geologije, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

Među razlozima donošenja ovog akta navodi se i potpunije i preciznije definisanje pojedinih odredaba koje su se u periodu primjene Zakona pokazale kao neprecizne, čime će se znatno olakšati tumačenje i primjena zakona.

Na sjednici je utvrđen i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Garantnom fondu Republike Srpske radi prilagođavanja njegovih poslovnih aktivnosti potrebama i uslovima tržišta s ciljem jačanja konkurentnosti privrednih društava, koje bi se ostvarilo poboljšanjem pristupa finansijskim sredstvima.

Vlada Republike Srpske utvrdila je na današnjoj sjednici Nacrt zakona o visokom obrazovanju Republike Srpske, s ciljem usklađivanja domaćeg sa evropskim sistemom.

Ovim zakonom uređuju se ciljevi i principi visokog obrazovanja u Republici Srpskoj, nivoi i vrste visokog obrazovanja, osnivanje, organizacija i rad visokoškolskih ustanova, opšta načela u oblasti obezbjeđenja kvaliteta u visokom obrazovanju, obrazovna, naučnoistraživačka i umjetnička djelatnost visokoškolskih ustanova, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću.

Uređuju se i prava i obaveze akademskog osoblja i studenata, tijela u oblasti visokog obrazovanja, finansiranje visokoškolskih ustanova, kao i druga pitanja od značaja za obavljanje ove djelatnosti.

Na sjednici je utvrđen i Nacrt zakona o obezbjeđenju kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srpske radi uspostavljanja kulture kvaliteta, što dugoročno obezbjeđuje razvoj ove oblasti.

Ovim zakonom se uređuje status, djelatnost, organizacija i finansiranje Agencije za visoko obrazovanje Republike Srpske, te obezbjeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju, postupci početne akreditacije, akreditacije, tematskog vrednovanja i spoljne nezavisne periodične procjene unutrašnjeg sistema obezbjeđenja kvaliteta.

Od 2011. godine, poslove akreditacije u oblasti visokog obrazovanja obavljala je Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova Srpske, koja ovim zakonom prerasta u Agenciju za visoko obrazovanje Srpske sa širim nadležnostima, konkretno u oblasti licenciranja visokoškolskih ustanova, odnosno početne akreditacije koja predstavlja osnov za izdavanje dozvole za rad, kao i u oblasti priznavanja stranih visokoškolskih isprava.

Riječ je o ustaljenoj praksi u većini zemalja Evropskog prostora visokog obrazovanja /EHEA/, te se ovim zakonom omogućava usklađivanje metodologija spoljnog vrednovanja postupaka licenciranja, odnosno početne akreditacije i akreditacije.

Vlada je utvrdila i Nacrt zakona o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć u Republici Srpskoj, kojim se mora obezbijediti besplatna pravna pomoć svakom fizičkom licu koje prema svom imovinskom stanju nije u mogućnosti da ostvari pravo pred sudom ili drugim organima bez štete po osnovno izdržavanje sebe i svoje porodice.

U saopštenju se napominje da ostvarivanje prava na pravično suđenje i jednak pristup pravdi svim licima, bez obzira na imovinsko stanje, predstavlja temeljno načelo i zagarantovana prava najvišim aktima i međunarodnim konvencijama.

Vlada je prihvatila je i informaciju o zahtjevu Udruženja penzionera Republike Srpske za banjsku rehabilitaciju, te zadužila Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite da u okviru svog ovogodišnjeg budžeta za to obezbijedi 200.000 KM

PODIJELI

Ostavi komentar

Unesite vaš komentar!
Unesite ime!