Za besplatne udžbenike učenicima prvog i drugog razreda 978.350 KM

510

Vlada Republike Srpske usvojila je  Informaciju o obezbjeđivanju besplatnih udžbenika za učenike prvog i drugog razreda osnovnih škola, za šta je predviđeno 978.350 KM.

U školskoj 2019/2020. godini biće obezbijeđeni udžbenici za oko 9.300 učenika prvog i oko 9.700 učenika drugog razreda osnovnih škola, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

Ministarstvo prosvjete i kulture od školske 2007/2008. godine obezbjeđuje besplatne udžbenike za učenike prvog i drugog razreda osnovnih škola.

Resorno ministarstvo obezbijediće prvi put i besplatne udžbenike za učenike pobjednike republičkih takmičenja za školsku 2019/2020. godinu i to za 225 učenika osnovnih i 178 učenika srednjih i muzičkih škola, za šta će biti izdvojeno oko 60.000 KM.

“U ovu brojku nisu uračunati učenici iz višečlanih porodica jer za njih udžbenike obezbjeđuje Ministarstvo porodice, omladine i sporta, za šta je predviđeno 200.000 KM”, navodi se u saopštenju.

Na sjednici je usvojena i Informacija o realizaciji pilot projekta digitalizacije sadržaja jednog udžbenika.

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Ministarstvo prosvjete i kulture i Ministarstvo za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo zaduženi su da realizuju ovaj pilot projekat tokom prvog polugodišta školske 2019/2020. godine.

Vlada Srpske odobrila je sredstva za socijalno zbrinjavanje radnika u iznosu od 534.769 KM za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti za 916 radnika iz 34 preduzeća, koji su procesom stečaja i likvidacije preduzeća ostali bez zaposlenja.

Sredstva se raspoređuju na način da Fondu za penziono i invalidsko osiguranje /PIO/ Republike Srpske ide iznos od 441.986 KM, od čega 177.660 KM za djelimičnu uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za radnike Industrije konfekcije “Novoteks” iz Trebinja /753 radnika/ i jednog radnika Fabrike za proizvodnju žice iz Novog Goražda.

Iznos od 264.325 KM je za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 35 radnika iz 28 preduzeća koji su se prijavili na Javni poziv Fonda PIO Republike Srpske koji je otvoren do 31. decembra, a koji sa uplatom tih sredstava stiču uslove za starosnu penziju.

Za Zavod za zapošljavanje Republike Srpske raspoređeno je 92.782 KM za uplatu doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti za radnike preduzeća u stečaju i likvidaciji – Fabrike motora specijalne namjene sa Pala (69 radnika), “Agrokombinata” iz Rogatice (osam radnika), “Vodovoda i kanalizacije” iz Vlasenice (25 radnika) i komunalnog preduzeća “Čistoća” iz Vlasenice (25 radnika), a doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje biće izmiren u narednom periodu.

Sredstva se obezbjeđuju iz Budžeta Republike Srpske za ovu godinu sa pozicije Program socijalnog zbrinjavanja radnika, u okviru Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite.

Za realizaciju ove odluke zaduženi su Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite i Ministarstvo finansija Republike Srpske.

PODIJELI

Ostavi komentar

Unesite vaš komentar!
Unesite ime!