57 miliona KM za javne projekte

517

Skupština grada usvojila je akcioni Akcioni plan projekata Grada Banja Luka za 2019. godinu, koji predstavlja jednogodišnji plan realizacije projekata i mjera iz Strategije razvoja grada.

Ovim planom, predviđeno je da tokom ove godine bude realizovano ili da započne realizacija 173 projekta, vrijednosti oko 57 miliona KM, od kojih je većina njih kapitalnih – usmjernih u razvoj grada. Najvećim dijelom, sredstva su obezbijeđena u budžetu, dok će dio biti finanasiran iz eksternih izvora.

Od ukupnog broja, 125 projekata i mjera su višegodišnji projekti i mjere čija je realizacija počela u prethodnom periodu. Istovremeno, njih 48 su jednogodišnji projekti, čija realizacija treba da počne u ovoj godini.

Zamjenik gradonačelnika Banje Luke Srđan Amidžić istakao je da su i kroz Strategiju i Akcioni plan obuhvaćeni veoma značajni projekti za građane, poput nedavno završenog novog mosta.

-Već za kraj godine, planiramo početak gradnje novog mosta u Srpskim toplicama, a sljedeće godine i početak projekta novog mosta u Docu. Bitno je istaći i da je značajan iznos sredstava za vodosnabdijevanje ruralnih područja, koji će u ovoj i narednoj godini doći do deset miliona evra – kazao je Amidžić.

 

Odbornici su, pored toga, danas prihvatili informacije o poslovanju „Eko toplana“ u 2018. godini, kao i o planu ovog preduzeća na pripremi grijne sezone 2019/2020. godina.

„Eko toplane“, koje su preuzele sistem grijanja grada početkom prošle godine, ostvarile su pozitivan finansijski rezultat.

Uz to, Grad je dobio subjekat koji obezbjeđuje centralno grijanje, a u grijnoj sezoni iza nas, kako je istakao Amidžić – ni Grad ni Vlada RS nisu izdvojili niti jednu konvertibilnu marku.

-Protekle grijna sezona potvrdila je kapacitete „Eko toplana“, pošto je 97 odsto toplotne energije dobijeno na bazi bio mase, a samo tri procenta iz fosilnih goriva – rekao je Amidžić, dodajući da je za deset godina grad Banja Luka dao 120 miliona KM „staroj“ Toplani za sistem grijanja u gradu.

Prema njegovim riječima, Gradska uprava još plaća dugove stare toplane i ove godine je u te svrhe utrošeno 4,5 miliona KM.

-Nijedna strategija niti akcioni plan ne bi se mogao realizovati da nismo riješili taj najkrupniji finansijski problem – istakao je Amidžić i zaključio da ostaje da se rješava pitanje zastarjele i neadekvatne distributivne mreže.

„Eko toplane“, prema danas usvojenoj odluci – ubuduće će imati upravu sačinjenu od tri člana odbora, umjesto direktora.

Predsjednik Skupštine grada, Zoran Talić istakao je da izvještaj o realizaciji Strategije razvoja grada Banja Luka za 2018. godinu, pokazuje dobar stepen realizacije i dinamike rada.

-Planirana su 144 projekta u 2018. godini, a u procesu realizacije je više od 132. Ovo je sveobuhvatna strategija, izrađena u saradnji sa građanima, institucijama i civilnim sektorom – rekao je Talić.

Većina od ukupno 63 tačaka dnevnog reda današnje sjednice, odnosila se na odluke o produženju perioda zakupa poslovnih prostora pod posebnim uslovima. Sve ove odluke su usvojene.

Ljetna pauza 34. zasjednje Skupštine grada je zadnje pred ljetnu pauzu. Parlament nastavlja rad u septembru.
-Od 134 tačaka dnevnog reda koje smo usvojili Programom rada Skupštine, već 67 smo realizovali. Ali ako ih pogledamo, ukupno imamo više od 250 tačaka dnevnog reda koje smo razmatrali tokom ove godine. Gradska uprava je nametnula jedan dobar tempo i dinamiku i mi kao Skupština grada pratimo realizaciju programa i imamo konsultacije sa gradonačelnikom u pogledu realizacije kompletnog tog programa – zaključio je Talić.

PODIJELI

Ostavi komentar

Unesite vaš komentar!
Unesite ime!