Kako se pravilno vozi u kružnom toku?

755

Kako se vozi u kružnom toku? Ko ima prednost u kružnom toku? Šta ako ulazni put ima jednu traku, kružni tok tri, a izlazni put dvije trake? Da li onaj u unutrašnjoj traci kružnog toka ima prednost u odnosu na onoga u srednjoj ili spoljašnjoj traci kružnog toga, tj. ima li pravo da ga „presječe“ i izađe gdje poželi?

Kako da vozim u kružnom toku?
Ovo su „bukvalna“ pravila, koja treba pratiš da se ne bi sudario u kružnom toku:
Pravilo br. 1:   Onaj ko je u kružnom toku ima prednost u odnosu na onoga ko je van kružnog toka, a to je regulisano saobraćajnim znacima.
Pravilo br. 2:   Auto u unutrašnjoj traci kružnog toka nema prednost u odnosu na auto u spoljašnjoj traci kružnog toka (kada je u pitanju kružni tok sa više traka) !
Da pojasnimo  – ne smiješ iz krajnje unutrašnje trake (uz ostrvo) da presječeš sve ostale u kružnom toku da bi izašao tamo gdje ti odgovara. Dakle, onaj ko izlazi iz kružnog toka nema prednost u odnosu na one koji takođe kruže u spoljašnjim trakama kružnog toka.
Znači, ako onaj iz unutrašnje kružne trake odluči da izađe iz kružnog toka, on nesmije da „presječe“ onog u spoljašnoj kružnoj traci, već mora da ga propusti kao da je u pitanju klasično prestrojavanje na putu sa dve trake i to uz davanje migavca i trudeći se da ne izazove udes. Potpuno isto kao da voze na običnom putu sa dve ili tri trake.
Naglašavamo – prednost uvijek ima vozilo koje nastavlja kretanje trakom u kojoj se nalazi!
Zašto ponavljamo istu stvar pet puta? Zato što vozači koji ne znaju ovo pravilo svakodnevno izazivaju incidente.
Pravilo br. 3:   Tramvaj uvijek ima prednost. Uvijek.
Pravilo br. 4:   Izaberi odgovarajuću traku prije nego uđeš u kružni tok.
Ukoliko se kružnom toku približavaš putem sa više traka, takođe treba primenjivati logiku koju bi primjenio u slučaju da je riječ o klasičnoj raskrsnici. Dakle, ukoliko izlaziš na prvom isključenju trebalo bi da u kružni tok uđeš desnom trakom i pratiš spoljašnju traku kružnog toka do isključenja.
Ukoliko izlaziš na poslednjem isključenju, trebalo bi da iz leve trake uđeš u unutrašnju traku kružnog toka i zatim se prestrojiš na vrijeme pred izlazak. Međutim, nije protiv propisa ni da se direktno uključiš u spoljašnju traku i da njome ideš do željenog isključenja…
Istina, tako blokiraš druga vozila koja žele da uđu u kružni tok.
Pravilo br. 5:   Odluči gdje izlaziš iz kružnog toka pre nego što uđeš u njega. Najbolji recept da izazoveš udes jeste da uđeš u kružni tok ne znajući gde treba da izađeš.
Dok ti gledaš i razmišljaš, neko će da prikoči ispred tebe, da te isječe, ti ćeš iznenada da odlučiš da skreneš i isječeš nekog drugog ili oštro prikočiš… Spisak scenarija je beskonačan.
Pravilo br. 6:   Da li smijem da se vozim u krug više puta dok ne ugrabim situaciju da izađem iz kružnog toka ukoliko se nalazim u unutrašnoj traci, a u spoljašnjoj je gužva? Ovo nije definisano propisima, tako da je odgovor – DA. Inače, postoje dva mišljenja po pitanju toga šta je bezbjednije:
  1. treba se zaustaviti i onda se „probijati“ ka svom izlazu
  2. treba napraviti još jedan krug i za to vreme uhvatiti priliku za prestrojavanje
Obe „taktike“ imaju svoje mane i prednosti, i treba ih primenjivati u skladu sa trenutnom situacijom u kružnom toku.
Pravilo br. 7:   Koristi žmigavacručica s leve strane volana, uz pomoć koje pokazuješ drugim vozačima kuda planiraš da ideš. Zato se i zove pokazivač pravca!
Koristi žmigavac i kada izlaziš iz kružnog toka i kada se prestrojavaš iz trake u traku samog kružnog toka. Prilikom ulaska u kružni tok ne moraš da ga koristiš, pošto je tvoj budući smer kretanja jasan.
To nije nikakva moda ili naređenje neke zle državne agencije – kada daš žmigavac, daješ mogućnost drugim vozačima da na vrijeme odreaguju, da brže i bezbjednije prođu kružni tok. Kada bi se svi vozači ponašali normalno i redovno koristili žmigavac, saobraćaj bi generalno tekao mnogo brže i sa manje stresnih situacija.
Pravilo br. 8:  Saobraćajac u kružnom toku – kada se on pojavi, moraš da poštuješ njegove naredbe.
Biranje trake
Biranje trake u kružnom toku sa više traka zavisi od sledećeg:
  1. Da li je kružni tok sa jednom, dve ili tri trake?
  2. Da li mu prilazite putem sa jednom ili dve trake?
  3. Da li se isključujete na put sa jednom ili dve trake?
  4. Da li je gužva u saobraćaju, pa morate da koristite svaki djelić slobodnog prostora?
  5. I tako dalje…
Video objašnjenja
Pogledaj obavezno i ovu animaciju – veoma je korisna!
Šta znače saobraćajni znaci ispred kružnog toka?
Kružni tok je regulisan saobraćajnim znakovima, ali postoje i kružni tokovi bez saobraćajnih znakova, mada su ekstremno rijetki!
Krenimo od ovih prvih. Ispred ulaska na kružni tok postavlja se saobraćajni znak „ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza“ – obrnuti crveno-bijeli trougao, koji možeš da vidiš na slici ispod.
Ovaj znak ti jasno kaže da vozila u kružnom toku imaju prednost u odnosu na vas koji se uključujete u kružni tok. Dakle, prednost uvijek ima onaj ko se nalazi u kružnom toku. Da nailaziš na kružni tok govori ti i plavi okrugli znak sa tri bijele strelice koje „jedna drugoj grizu rep“.
Međutim, ako ispred kružnog toka nema saobraćajnih znakova, onda važe uobičajena pravila saobraćaja kao i na svakoj drugoj raskrsnici, tj. pravilo desne strane. U ovom slučaju, dakle – ako nema crveno-bijelog trougla, prednost ima vozilo koje dolazi sa desne strane, što znači da ima prednost u odnosu na onoga ko se već nalazi u kružnom toku! Ponavljamo – ovakvi kružni tokovi su veoma rijetki, ali ipak negdje možete da naiđete na njih.
PODIJELI

Ostavi komentar

Unesite vaš komentar!
Unesite ime!