Vlada RS odgovorila PDP-u u vezi statusa Predstavništva u Izraelu

215

Saopštenje za javnost prenosimo u cjelini, bez korekcije:

 

Reagovanje na zahtjev Kluba poslanika Partije demokratskog progresa u NSRS u vezi sa statusom Predstavništva u Izraelu

Na osnovu javnog zahtjeva Kluba poslanika Partije demokratskog progresa u Narodnoj skupštini Republike Srpske upućenom Vlade Republike Srpske da dostavi odgovor na pitanje da li su tačni skandalozni navodi iz Ministarstva spoljnih poslova Izraela da Predstavništvo Republike Srpske u Izraelu, za koji se redovno izdvaja novac iz budžeta, ne postoji već dvije godine, te da je isto preregistrovano i da je u privatnom vlasništvu Arie Livnea,

Saopštavamo sljedeće:

Predstavništvo Republike Srpske u Izraelu je 11.03.2002. godine osnovano i registrovano kao preduzeće sa ograničenom odgovornošću pod imenom ,,Komercijalno predstavništvo Srpske“ po Zakonu o preduzećima Države Izrael iz 1999. godine i kao takvo bilo registrovano sve do  19.04.2012. godine kada je osnovano Udruženje za unapređenje veza između naroda Republike Srpske i Izraela upisano u Registar udruženja Ministarstva pravde Izraela prema Zakonu o udruženjima iz 1980. godine. Dana 01.01.2014. došlo je do ponovne preregistracije Predstavništva u Komercijalno predstavništvo Srpska, te se do danas vodi kao takvo.

Predstavništva Republike Srpske u svijetu registruju se u skladu sa zakonima i propisima zemalja u kojima djeluju, a uvažavajući specifičnost političkog i pravnog sistema svake zemlje pojedinačno.

Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju zaduženo je da prati rad svih predstavništava i ukoliko postoje nepravilnosti u funkcionisanju Predstavništva u Izraelu djelovaće da se iste u najkraćem vremenskom roku uklone. Međutim, do sada nismo zaprimili niti jedan akt od zvaničnih institucija Države Izrael da postoje bilo kakve nepravilnosti po pitanju rada i registracije Predstavništva u Izraelu.

Predstavništvo Republike Srpske u Izraelu djeluje kao privredno predstavništvo s ciljem unapređenja ekonomskih odnosa Republike Srpske i Izraela, a u skladu sa Ustavom Republike Srpske kojim je propisano da Republike Srpske može osnivati privredna predstavništva u inostranstvu. S tim u vezi, predstavništva Republike Srpske kao i zaposleni u njima ne uživaju bilo kakve privilegije u pogledu diplomatskog statusa ili imuniteta, jer nisu dio diplomatsko-konzularne mreže.

U skladu s tim, važno naglasiti da šef Predstavništva Republike Srpske u Izraelu nije izraelski diplomata već predstavnik Republike Srpske u toj državi.

Takođe, netačan je navod da je na Predstavništvo Republike Srpske u Izraelu u protekle dvije godine izdvojeno više od milion KM, jer se iznos za rad Predstavništva kretao proteklih godina između 300 i 320 hiljada KM, a u 2015. i 2016. godini za tu namjenu izdvojeno je ukupno 620,00.00 KM.

Zabrinjavajuća je činjenica da pojedini predstavnici opozicionih političkih stranaka iz Republike Srpske kao i predstavnici Republike Srpske u institucijama BiH koriste svaku priliku da netačnim, negativnim i senzacionalističkim izjavama ruše ugled institucija Republike Srpske u čijem stvaranju su i sami učestvovali, a sve u funkciji skupljanja jeftinih političkih poena.

PODIJELI

Ostavi komentar

Unesite vaš komentar!
Unesite ime!